Περιβάλλον

Κοινωνική Ασφάλιση και ευάλωτες ομάδες “πληρώνουν” την Κλιματική Αλλαγή!


Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023, 11:48

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης 

Στην κρυμμένη αλήθεια, ότι η Κλιματική Αλλαγή επηρεάζει την κοινωνική ασφάλιση και τις πιο ευάλωτες ομάδες, αναφέρεται, ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωκοινοβουλίου, που διανεμήθηκε σε ευρωβουλευτές και επιλεγμένους αποδέκτες!

Όπως αναφέρεται, τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PETI) έχει λάβει αρκετές αναφορές από πολίτες σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ζήτησε από το Τμήμα Πολιτικής για τα Δικαιώματα των Πολιτών και τις Συνταγματικές Υποθέσεις να οργανώσει ένα Εργαστήριο με θέμα: «Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην κοινωνική ασφάλιση και στις πιο ευάλωτες ομάδες».

Ειδικότερα για τις ευάλωτες ομάδες όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρίες και οι ομάδες χαμηλού εισοδήματος, πρέπει να διερευνηθούν νέες κατευθύνσεις στις πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης και υγείας για την προστασία τους από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι ένα πολύ σημαντικό πεδίο έρευνας για την αντικειμενική αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής είναι η «επιστήμη απόδοσης».

Επιδιώκει να ελέγξει εάν — και κατά πόσο — η κλιματική αλλαγή μπορεί να ευθύνεται για ορισμένα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ξηρασίες, ακραίες πλημμύρες, τυφώνες, υπερβολική ζέστη ή τροχιές περίεργων καταιγίδων.

Η ενημέρωση, που παρουσιάστηκε στο Εργαστήριο, εξηγεί τι είναι η επιστήμη απόδοσης και παρέχει συστάσεις (πολιτικής) για το πώς μπορούν να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην κοινωνική ασφάλιση και στις ευάλωτες ομάδες, π.χ. με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στον τομέα της επιστήμης απόδοσης.


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023, 11:59


Δημοσιεύτηκε ! 2023-05-29 11:48:52

Back to top button