Οικονομία

Το ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα ενθαρρύνει τον επαναπατρισμό νέων επιστημόνων

Ο ίδιος, έχοντας επιστρέψει στην Ελλάδα μετά από χρόνια στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές και εργασία σε πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία στο Λονδίνο, σημειώνει πως «η ανάπτυξη και η ενίσχυση του επιστημονικού και τεχνολογικού τομέα στη χώρα μας μέσω της βιοτεχνολογίας, είναι ένας βασικός τρόπος για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να προωθηθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη». Όσον αφορά στην ενίσχυση του brain gain, επισημαίνει πως απαιτείται, μεταξύ άλλων, να ληφθούν μέτρα τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων και κοινωνίας.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη με τον Γιώργο Βαρδαμίδη, QA Director – Biotechnology Operations της DEMO στο CNN Greece:

Κύριε Βαρδαμίδη, είστε ένας από τους πολλούς επιστήμονες που έφυγαν από την Ελλάδα για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ενώ εργαστήκατε για μια σειρά ετών σε πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία στο Λονδίνο. Τι είναι αυτό που σας ώθησε να επιστρέψετε στην Ελλάδα;

Η αγάπη μου για τη χώρα μου και η ευκαιρία να συμβάλω στην ανάπτυξη του επιστημονικού και τεχνολογικού τομέα στην Ελλάδα, αλλά και να μεταφέρω τις γνώσεις και τις εμπειρίες που είχα αποκτήσει στο εξωτερικό, ήταν κρίσιμοι παράγοντες που με έκαναν να επιστρέψω. Η επένδυση της DEMO στη βιοτεχνολογία αποτέλεσε κρίσιμο παράγοντα στην απόφασή μου να επιστρέψω στην Ελλάδα.

Η ανάπτυξη και η ενίσχυση του επιστημονικού και τεχνολογικού τομέα στη χώρα μας μέσω της βιοτεχνολογίας, είναι ένας βασικός τρόπος για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να προωθηθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη. Η αποφασιστική δέσμευση της DEMO σε αυτόν τον τομέα, με έκανε να πιστέψω ότι η Ελλάδα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την επιστημονική μου καριέρα και τη συμβολή μου στην καινοτομία και την ανάπτυξη. Επιπλέον, η επιθυμία μου να είμαι πιο κοντά στην οικογένειά μου και στον πολιτισμό μου ήταν ένας σημαντικός παράγοντας.

Πώς κρίνετε τις σημερινές εργασιακές προοπτικές και συνθήκες στην Ελλάδα για τις νέες και τους νέους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια;

Οι σημερινές εργασιακές προοπτικές και συνθήκες στην Ελλάδα έχουν βελτιωθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει μια γενικότερη αύξηση της απασχόλησης και περισσότερες ευκαιρίες εργασίας σε διάφορους τομείς, ενώ η ψηφιοποίηση και η καινοτομία έχουν δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές δυνατότητες. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετές θέσεις υψηλής εξειδίκευσης που προσφέρουν ευκαιρίες για την επαγγελματική ανάπτυξη και την απόκτηση εμπειρίας σε προηγμένους τομείς και ένα καλό παράδειγμα είναι αυτό της DEMO, καθώς μέσω της επένδυσης στη βιοτεχνολογία δημιουργούνται τέτοιου είδους θέσεις. Η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες σε τομείς όπως η τεχνολογία, η υγεία, η βιοτεχνολογία και η εκπαίδευση δημιουργεί ευκαιρίες για νέους και νέες που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σε προηγμένα επίπεδα και να συμβάλουν στην τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη της χώρας. Αυτό αποτελεί ένα θετικό σημάδι για τη μελλοντική εξέλιξη της εργασιακής αγοράς στην Ελλάδα.

Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές προκλήσεις όπως η ανεργία σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες και η δυσκολία στην πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης κυρίως για τους νέους που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την βελτίωση των εργασιακών προοπτικών, καθώς και η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη.

Ποιες είναι οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιστήμονες που επιστρέφουν για να εργαστούν στην Ελλάδα;

Οι επιστήμονες που επιστρέφουν για να εργαστούν στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις. Μια από αυτές είναι η έλλειψη επαρκών ερευνητικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και χρηματοδότησης, που μπορεί να περιορίζει την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη στη χώρα. Επιπλέον, η επιστροφή στην Ελλάδα μπορεί να συνεπάγεται προσωπικές και οικογενειακές προκλήσεις όπως η προσαρμογή σε νέο περιβάλλον και η εύρεση κατάλληλης στέγης αλλά και εκπαίδευσης ιδιαίτερα για τις οικογένειες που μπορεί να έχουν παιδιά. Τέλος, η έλλειψη δικτύωσης και συνεργασίας με άλλους επιστήμονες και ερευνητικούς φορείς αποτελεί πρόκληση για την ενσωμάτωσή τους στον επιστημονικό κόσμο της Ελλάδας. Παρά τις δυσκολίες, η συνεργασία με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και η δημιουργία δικτύων συνεργασίας, μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και στην επιτυχή πορεία τους στην Ελλάδα. Και σε αυτή την περίπτωση, η επένδυση της DEMO στη Βιοτεχνολογία συμβάλει στο να αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι παραπάνω προκλήσεις.

Όντας ένας επιστήμονας που επέστρεψε στην Ελλάδα για να εργαστεί σε μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία όπως η DEMO, τι πιστεύετε ότι χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί το brain drain και ενισχυθεί το brain gain;

Για να αντιμετωπιστεί το brain drain και να ενισχυθεί το brain gain, απαιτείται η λήψη μέτρων τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων και κοινωνίας. Καταρχάς, η δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος και η εφαρμογή πολιτικών που ενθαρρύνουν την επιστροφή των επιστημόνων είναι ουσιώδης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κίνητρα για επενδύσεις σε επιστημονικούς τομείς, επιδοτήσεις για ερευνητικά προγράμματα και δημιουργία εργαστηρίων και ερευνητικών κέντρων. Επίσης, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, προσφέροντας ελκυστικές εργασιακές συνθήκες, ανταγωνιστικές αμοιβές και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η δημιουργία στενών συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα μπορεί να προωθήσει την καινοτομία και την επιστημονική έρευνα. Τέλος, η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας σε όλα τα επίπεδα είναι ζωτικής σημασίας. Πρέπει να δημιουργηθούν προγράμματα υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και ευκαιρίες για επιστημονική έρευνα και καινοτομία, τα οποία θα ενθαρρύνουν τους νέους επιστήμονες να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Ποιες πρωτοβουλίες ή στρατηγικές εφαρμόζει η DEMO για να προσελκύσει τις/τους επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό να επαναπατριστούν;

O επαναπατρισμός, όπως προαναφέραμε, είναι ευχής έργον αλλά δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Όσον αφορά στα κίνητρα, η DEMO ήδη υλοποιεί κάποια πρωτοπόρα έργα που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για brain gain. Αναφέρω, ενδεικτικά, τη δημιουργία σύγχρονου Ερευνητικού Κέντρου Βιοτεχνολογίας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, με εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης βιοτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και μια μονάδα παραγωγής μονοκλωνικών αντισωμάτων. Η δημιουργία αυτού του κέντρου παρέχει έναν ελκυστικό χώρο εργασίας για τους επιστήμονες που επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Επίσης, η δημιουργία Βίο-Ακαδημίας Φαρμάκων στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοτεχνολογίας, με σκοπό την εκπαίδευση νέων επιστημόνων από τα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και ερευνητικά κέντρα. Αυτή η πρωτοβουλία συνδέει την τεχνογνωσία των επιστημόνων από το εξωτερικό με την εκπαίδευση των νέων γενιών επιστημόνων στη χώρα.

Ακόμα, με την πρόσληψη επιστημόνων από το εξωτερικό για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εγχειρημάτων της. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η εταιρεία αξιοποιεί την τεχνογνωσία και την εμπειρία των επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό για την υλοποίηση των επιχειρηματικών της σχεδίων. Οι επιστήμονες αυτοί θα αποτελέσουν μια κρίσιμη μάζα που θα αναλάβει, στη συνέχεια, να ηγηθεί στην Ε&Α προϊόντων εντός της DEMO, αποτελώντας ταυτόχρονα τη θερμοκοιτίδα για νέους επιστήμονες βιο-παραγωγής της χώρας και τις ερευνητικές προσπάθειες άλλων εταιρειών του κλάδου. Ταυτόχρονα, θα αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο των ερευνητών των ΑΕΙ της χώρας, για την πιλοτική εφαρμογή των ερευνητικών προσπαθειών τους σε βιομηχανικό επίπεδο.

Με αυτές τις πρωτοβουλίες, η DEMO προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό, προσφέροντάς τους ευκαιρίες ανάπτυξης και συνεργασίας σε προηγμένα ερευνητικά έργα στην Ελλάδα.

Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζει η DEMO, αλλά και ευρύτερα ο φαρμακευτικός κλάδος, από τον επαγγελματικό επαναπατρισμό των επιστημόνων του εξωτερικού;

Η επένδυση της DEMO στη βιοτεχνολογία και η δημιουργία μίας πρότυπης μονάδας ανάπτυξης και παραγωγής βιολογικών φαρμάκων ανοίγει νέες προοπτικές για την ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία και τον φαρμακευτικό κλάδο γενικότερα. Αυτό έχει ουσιαστικά οφέλη τόσο για τη DEMO όσο και για τον φαρμακευτικό κλάδο. Καταρχάς, η DEMO έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την έρευνα και την ανάπτυξη σε νέους τομείς, βασιζόμενη στην τεχνογνωσία και την εμπειρία των επιστημόνων που επιστρέφουν από το εξωτερικό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας στον διεθνή φαρμακευτικό χώρο. Επιπλέον, η επιστροφή επιστημόνων από το εξωτερικό μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός επιστημονικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα, με την ανταλλαγή γνώσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εταιρειών, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω επενδύσεις και καινοτομίες στον φαρμακευτικό κλάδο, ενισχύοντας την θέση της Ελλάδας ως κέντρο ανάπτυξης φαρμάκων. Συνολικά, ο επαγγελματικός επαναπατρισμός επιστημόνων από το εξωτερικό μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση του φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την εταιρεία και τον κλάδο γενικότερα.

Διαβάστε ολόκληρο το αφιέρωμα του CNN Greece για την Υγεία ΕΔΩ
Δημοσιεύτηκε ! 2024-04-19 16:27:31

Back to top button