Υγεία

Συνάντηση των υπουργών Υγείας της ΕΕ για την προσβασιμότητα στα φάρμακα και τις διασυνοριακές απειλές

Αύριο (12 Οκτωβρίου 2021), οι υπουργοί Υγείας της ΕΕ θα συγκεντρωθούν για μια άτυπη συνάντηση στη Σλοβενία, στην οποία θα παραστεί επίσης η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδη. Η ατζέντα θα επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στα ακόλουθα θέματα: διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα φαρμάκων, ανταπόκριση και ετοιμότητα σε διασυνοριακές απειλές για την υγεία και ανθεκτικά συστήματα υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Φαρμακευτικών Βιομηχανιών -EFPIA χαιρετίζει τις προτάσεις της σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που παρουσιάζονται στο σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ενίσχυση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.

Συγκεκριμένα η EFPIA αναφέρει «Χαιρετίζουμε το προσχέδιο του Συμπεράσματος του Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν τη δέουσα προσοχή στην εξεύρεση τρόπων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας φαρμακευτικών προϊόντων, ιδίως αντιμικροβιακών. Όσον αφορά την καταπολέμηση της Αντιμικροβιακής Αντίστασης (AMR), απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σύνολο πολιτικών που περιλαμβάνει προγράμματα ευαισθητοποίησης, διαχείρισης και επιτήρησης. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε επειγόντως την αποτυχία του τρέχοντος οικονομικού πλαισίου για τα αντιμικροβιακά να οδηγήσουν σε συνεχείς επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης (Ε & Α) σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ζητούμε την ανάπτυξη ενός νέου κινήτρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη μορφή μιας μεταβιβάσιμης επέκτασης αποκλειστικότητας (TEE) που είναι υπέρ της διαχείρισης και σέβεται τη συνετή χρήση αποσυνδέοντας την οικονομική ανταμοιβή από τον όγκο των συνταγών. Απαιτείται ανταμοιβή επιτυχημένης καινοτομίας σε επίπεδο επαρκές για την αύξηση της αντιμικροβιακής Ε & Α για να ξεπεραστούν οι εμπορικές προκλήσεις που σχετίζονται με την κατάλληλη χρήση αντιμικροβιακών ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ένας βιώσιμος αγωγός καινοτόμων αντιμικροβιακών φαρμάκων για την αντιμετώπιση μελλοντικών απειλών AMR καθώς και η πρόσβαση των ασθενών σε αυτά φάρμακα όταν χρειάζεται».

Λόγω της συμπερίληψης της επαναχρησιμοποίησης στο σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου και πιθανής συζήτησης στην αυριανή συνεδρίαση, η EFPIA επισημαίνει ότι μαζί με άλλες εμπορικές ενώσεις, ομάδες ασθενών και ρυθμιστικές αρχές από όλη την Ευρώπη, συνεργάστηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα πιλοτικό επαναπροσανατολισμό έργο με την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση σε φάρμακα για ασθενείς (STAMP).

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων STAMP συστάθηκε για να παρέχει συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη στις υπηρεσίες της Επιτροπής σε σχέση με την εφαρμογή της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και προγραμμάτων και πολιτικών στον τομέα αυτό.

Τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος είναι πιθανό να ξεκινήσουν αργότερα αυτόν τον μήνα και θα πρέπει να ενημερώσουν περαιτέρω τις αποφάσεις πολιτικής.

Σχολιάζοντας τα σχέδια των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου, η γενική διευθύντρια της EFPIA, Nathalie Moll, είπε: «Όπως φαίνεται στην περίπτωση του πολλαπλού μυελώματος, η επανατοποθέτηση υφιστάμενων προϊόντων χωρίς δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή χωρίς δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί επίσης να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση ορφανών και παιδιατρικών αναγκών υγείας. Ωστόσο, η συγκατάθεση του κατόχου ή των κατόχων της άδειας κυκλοφορίας για τέτοια επαναχρησιμοποίηση είναι σημαντική. Για να θεωρήσουμε την επαναχρησιμοποίηση ως έναν βιώσιμο τρόπο αντιμετώπισης των ικανοποιημένων αναγκών σε σπάνιες ασθένειες, πρέπει να αναγνωρίσουμε τα πλεονεκτήματα των κινήτρων».

Ανθή Αγγελοπούλου
Δημοσιεύτηκε ! 2021-10-11 20:10:00

Back to top button
el Greek
X