Υγεία

Ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις ουρολογικές παθήσεις στη νέα ιστοσελίδα του Γραφείου Ασθενών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Η Eλληνική Ουρολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.) στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Ασθενών δημιούργησε την ιστοσελίδα www.hua-patients.gr, η οποία απευθύνεται αφενός στους ασθενείς με ουρολογικά νοσήματα και αφετέρου στο ευρύ κοινό που αναζητά σχετικές πληροφορίες. Στόχος της Ε.Ο.Ε. είναι μέσω της ιστοσελίδας να παρέχει έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση, βάσει επιστημονικών δεδομένων, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, που αφορά στις ουρολογικές παθήσεις. 

Οι χρήστες που θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα θα βρουν αναλυτική ενημέρωση για κάθε ουρολογικό νόσημα, όπως καταγραφή συμπτωμάτων, επιδημιολογικά στοιχεία, εξετάσεις που πρέπει να διεξαχθούν για να ληφθεί η διάγνωση, πληροφορίες αναφορικά με τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, δεδομένα και στοιχεία συνοδευόμενα από δημιουργικές εικόνες. Επιπλέον, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.hua-patients.gr περιλαμβάνει ενημερωτικά videos της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (European Association of Urology- Patient Office) προσαρμοσμένα στα ελληνικά, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο συζήτησης του ουρολόγου με τον ασθενή για την περαιτέρω επεξήγηση των ουρολογικών παθήσεων και επεμβάσεων. Σε ειδική ενότητα της ιστοσελίδας παρέχεται ενημέρωση αναφορικά με τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί και που πρόκειται να υλοποιηθούν από το Γραφείο Ασθενών.

Αφορμή για την Ε.Ο.Ε. ώστε να δημιουργήσει την ιστοσελίδα www.hua-patients.gr αποτέλεσε η αναγκαιότητα της ενημέρωσης των ασθενών και του ευρύτερου κοινού, βάσει επιστημονικών δεδομένων.

Λίγα λόγια για το Γραφείο Ασθενών Ε.Ο.Ε.

Το Γραφείο Ασθενών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (Ε.Ο.Ε.) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 και αποτελεί Τμήμα της, με σκοπό την υποστήριξη και ενημέρωση των ασθενών με ουρολογικές παθήσεις και του ευρύτερου κοινού, καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής της ουρολογικής υγείας.  Η ίδρυση του Γραφείου Ασθενών της Ε.Ο.Ε. βασίστηκε στα πρότυπα του αντίστοιχου “Patient Office” της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (European Association of Urology) και αποτελεί την πρώτη Εθνική Ουρολογική Εταιρεία στην Ευρώπη και την πρώτη Επιστημονική Εταιρεία στην Ελλάδα που ιδρύει Γραφείο Ασθενών

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το Γραφείο Ασθενών της Ε.Ο.Ε. δεν προβαίνει σε προβολή ή/και προώθηση συγκεκριμένων ιατρών, κλινικών και νοσοκομείων και δεν απευθύνεται ατομικά σε ασθενείς.


Δημοσιεύτηκε ! 2024-05-28 13:13:31

Back to top button