Γυναίκα

Οι αλλαγές στις συνήθειες του ύπνου μπορούν να δώσουν πληροφορίες για την υγεία

Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αλλάζουν τις συνήθειες ύπνου τους μπορεί να δώσει μια εικόνα για χρόνια και οξέα προβλήματα υγείας, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, στο Σαν Ντιέγκο, στο περιοδικό “NPJ Digital Medicine.”

Η μελέτη μελέτησε δεδομένα για 33.000 άτομα και 500 εκατομμύρια νύχτες ύπνου. Με βάση την ανάλυση, οι ερευνητές εντόπισαν 5 κύριους τύπους ύπνου (φαινοτύπους). Ο πρώτος φαινότυπος είναι ο κανονικός ύπνος, οι άνθρωποι κοιμούνται τουλάχιστον 6 συνεχόμενες ημέρες για περίπου 8 ώρες στη σειρά και ο 2ος φαινότυπος είναι ο ύπνος, οι άνθρωποι κοιμούνται περίπου το ήμισυ της νύχτας στη σειρά, αλλά το άλλο μισό κοιμάται μόνο για μικρό χρονικό διάστημα. Στον τρίτο φαινότυπο, οι άνθρωποι κοιμούνται κυρίως συνεχώς, αλλά βιώνουν διακοπτόμενο ύπνο για περίπου μία νύχτα κάθε εβδομάδα. Στον τέταρτο φαινότυπο, οι άνθρωποι κοιμούνται κυρίως συνεχώς, αλλά ξυπνούν στη μέση του ύπνου. Τέλος, στον 5ο φαινότυπο, οι άνθρωποι κοιμούνται μόνο για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάθε βράδυ, γεγονός που αντιπροσωπεύει πολύ διαταραγμένο ύπνο.

Η μέθοδος και η συχνότητα αλλαγής του φαινοτύπου ύπνου ενός ατόμου μπορεί να παρέχει 19φορές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με καταστάσεις υγείας όπως ο διαβήτης, η άπνοια ύπνου και ο Covid – 2 έως 10 φορές περισσότερες πληροφορίες από τις πληροφορίες που λαμβάνετε από τον φαινότυπο του μέσου ύπνου ενός ατόμου.

Δεν ήταν οι μέσοι φαινότυποι που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές που βοήθησαν στη διάκριση των χρόνιων ασθενειών, αλλά πόσο συχνά άλλαζαν αυτά τα πρότυπα ύπνου, ακόμη και αν ένα άτομο άλλαζε σπάνια τον φαινότυπο του, που θα μπορούσε να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την υγεία του.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η παρακολούθηση των αλλαγών του ύπνου μακροπρόθεσμα σε πληθυσμιακή κλίμακα μπορεί να αποφέρει νέες γνώσεις σχετικά με τη δημόσια υγεία.

Πηγή: ΑΠΕ


Δημοσιεύτηκε ! 2024-06-24 19:00:21

Back to top button