Υγεία

Κορωνοϊός: Η ήπια COVID δεν είναι ίδια σε όλους. Ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες

Τι έδειξε νέα μελέτη σε εκατοντάδες ασθενείς με COVID-19. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον αριθμό ή/και τη διάρκεια των συμπτωμάτων των ασθενών. Πόσο σημαντικοί είναι.

Η λοίμωξη που προκαλεί ο κορωνοϊός δεν είναι ίδια σε όλους τους ασθενείς. Ακόμα κι όταν είναι ήπια, υπάρχουν δύο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον αριθμό ή ακόμα και τη διάρκεια των συμπτωμάτων της, προειδοποιούν επιστήμονες από τις ΗΠΑ.

Σε μελέτη με εκατοντάδες ασθενείς ανακάλυψαν πως οι παράγοντες αυτοί είναι το σωματικό βάρος και η ηλικία. Μάλιστα οι παρατηρούμενες διαφορές ήταν εμφανείς ακόμα και μεταξύ ασθενών που είχαν παραπλήσιο ιικό φορτίο.

Στην πραγματικότητα, οι εθελοντές με λίγα ή πολλά περιττά κιλά κατά κανόνα εκδήλωναν περισσότερα συμπτώματα. Επιπλέον, σε μερικές ηλικίες τα συμπτώματα διαρκούσαν επί περισσότερες ημέρες.

Από τότε που μπήκε ο κορωνοϊός στη ζωή μας, οι ειδικοί προειδοποιούν πως παχυσαρκία και ηλικία είναι κύριοι παράγοντες κινδύνου για σοβαρή COVID. Αποδεικνύονται όμως σημαντικό εμπόδιο γενικότερα απέναντι στη λοίμωξη, λένε οι ερευνητές.

Στη μελέτη εντάχθηκαν 547 ασθενείς με ήπια COVID, οι οποίοι δεν χρειάσθηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο. Η ηλικία τους κυμαινόταν από λίγων μηνών έως και 84 ετών.  Σε όλους η λοίμωξη είχε επιβεβαιωθεί με rapid τεστ ή μοριακό έλεγχο. Οι ερευνητές κατέγραφαν τα συμπτώματά τους για 28 ημέρες.

Περιττά κιλά είχαν συνολικά οι 300 (ή ποσοστό 63,8%) από τους συμμετέχοντες. Το ποσοστό αυτό αντανακλά εκείνο των υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων στον γενικό πληθυσμό των ΗΠΑ.

Αριθμός και είδος των συμπτωμάτων

Όπως έδειξαν τα στοιχεία, οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι εθελοντές είχαν περισσότερα και πιο παρατεταμένα συμπτώματα. Στην πραγματικότητα, ασυμπτωματική μορφή της λοίμωξης που προκαλεί ο κορωνοϊός είχε:

  • Το 41% των παχύσαρκων ή υπέρβαρων εθελοντών
  • Το 53% των εθελοντών  φυσιολογικού σωματικού βάρους

Ειδικά στους εφήβους, όμως, το ποσοστό ασυμπτωματικής λοίμωξης ήταν διπλάσιο στους αδύνατους εφήβους. Ήταν 65,8% έναντι 33,3% στους υπέρβαρους ή παχύσαρκους.

Διαφορά υπήρχε και στον μέσο όρο των συμπτωμάτων που εκδήλωσαν οι ασθενείς. Όσοι είχαν πρόβλημα αυξημένου βάρους, ανέπτυξαν κατά μέσον όρο 3 συμπτώματα. Οι αδύνατοι εθελοντές, όμως, είχαν 2 συμπτώματα. Επιπλέον, οι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι εθελοντές είχαν πολύ περισσότερο:

  • Βήχα
  • Δύσπνοια
  • Αλλοίωση της γεύσης

Η διάρκεια

Όσον αφορά τη διάρκεια των συμπτωμάτων που προκαλούσε ο κορωνοϊός, αυτή παρουσίαζε διαφοροποίηση στους εφήβους. Κατά μέσον όρο οι έφηβοι με συμπτώματα ήταν άρρωστοι:

  • Επί 7 ημέρες, αν είχαν περιττά κιλά
  • Επί 4 ημέρες, αν είχαν φυσιολογικό σωματικό βάρος

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η παχυσαρκία μπορεί να κάνει δύσκολη τη ζωή, σε περίπτωση μόλυνσης με τον κορωνοϊό. Και καταδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι να εμβολιαστούν εναντίον του όλα τα άτομα με περιττά κιλά, λένε οι ερευνητές.

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση Influenza and Other respiratory Viruses.

Φωτογραφία: iStock


Δημοσιεύτηκε ! 2021-10-25 08:01:55

Back to top button
el Greek
X