Οικονομία

Κοινωνική αντιπαροχή: Σχέδιο για ένταξη των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στο νέο πρόγραμμα στέγασης με ενοίκιο έως 200 ευρώ

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα (25.06.24) η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, στο Open.

Η ίδια ανέφερε πως θα χρησιμοποιηθούν οικόπεδα της ΔΥΠΑ, επί των οποίων θα ανεγερθούν πολυκατοικίες, στις οποίες θα υπάρχουν διαμερίσματα τα οποία θα ενοικιάζονται σε κανονικές τιμές και άλλα τα οποία θα ενοικιάζονται σε τιμές της τάξεως των 150 ευρώ – 200 ευρώ, και θα αφορούν μεταξύ άλλων τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Υπενθυμίζεται πως με βάση υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο κοινωνική αντιπαροχή είναι η σύμβαση με αντικείμενο τη σύμπραξη φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με ιδιώτες αναδόχους, κατά την οποία ο ανάδοχος ανεγείρει, με δικές του δαπάνες, κτίριο επί αδόμητου ακινήτου του φορέα και το αντάλλαγμά του συνίσταται στην εκμετάλλευση για ορισμένο χρονικό διάστημα του ακινήτου με την παράλληλη υποχρέωσή του να εκμισθώνει μέρος αυτού σε δικαιούχους έναντι προκαθορισμένου μισθώματος.

Η επιλογή του αναδόχου γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο φορέας, στον οποίο ανήκει το ακίνητο. Μετά από το πέρας του χρόνου εκμετάλλευσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη φορέα.

Η σύμβαση κοινωνικής αντιπαροχής μπορεί να αφορά και δομημένα ακίνητα. Στην περίπτωση αυτή το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει και την κατεδάφιση των κτισμάτων, η οποία γίνεται με δαπάνες του αναδόχου.

Οι δικαιούχοι μισθωτές σε προγράμματα κοινωνικής αντιπαροχής επιλέγονται από τον φορέα, στον οποίο ανήκει το ακίνητο, με βάση αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια, και ιδίως το εισόδημα, την οικογενειακή τους κατάσταση και την ηλικία των τέκνων των δικαιούχων.

Στα κτίρια που ανεγείρονται κατόπιν σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης με δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά της οριζόντιας ιδιοκτησίας (rent to own) από τους δικαιούχους. Η σύμβαση αυτή, στην οποία συμμετέχει και ο φορέας ιδιοκτήτης του ακινήτου, περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και ισχύει μόνο μετά από τη μεταγραφή της στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή την εγγραφή της στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο.

Τέτοιες συμβάσεις επιτρέπεται να συνάπτονται και για ακίνητα φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πέραν αυτών που ανεγείρονται κατόπιν σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής.

To άρθρο Κοινωνική αντιπαροχή: Σχέδιο για ένταξη των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στο νέο πρόγραμμα στέγασης με ενοίκιο έως 200 ευρώ δημοσιεύτηκε στο site σήμερα .


Δημοσιεύτηκε ! 2024-06-25 09:30:08

Back to top button