Υγεία

Επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης ζήτησαν οι φαρμακευτικές από τον υπουργό Υγείας

Επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης και στα 3 τμήματά της: δαπάνη ΕΟΠΥΥ, νοσοκομειακή δαπάνη, φάρμακα 1Α ΕΟΠΥΥ, εξορθολογισμό της ζήτησης και αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων πόρων, πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και συστημάτων, διασφάλιση της εισόδου καινοτόμων θεραπειών στη χώρα, αύξηση της διείσδυσης γενοσήμων φαρμάκων και στήριξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας και διατήρηση και βελτιστοποίηση των επενδυτικών κινήτρων, ώστε να προωθηθεί το αναπτυξιακό δυναμικό του χώρου ήταν οι προτάσεις των εταιρειών του χώρου του φαρμάκου στη συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη.

Η πρώτη συνάντηση του νέου υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη, με εκπροσώπους όλων των συνδέσμων του χώρου του φαρμάκου έγινε σε θετικό κλίμα με τον υπουργός να μεταφέρει στις φαρμακευτικές τις δεσμεύσεις της χώρας, μέσω του προγράμματος ανασυγκρότησης. Ενώ, αναφέρθηκε εκτενώς στον περιορισμό των συνεχώς διογκούμενων υποχρεωτικών επιστροφών που καταβάλλουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις με το μηχανισμό του clawback. Χαρακτήρισε μάλιστα την μέχρι τώρα εικόνα για το 2021 εξαιρετικά δύσκολη και ανέφερε πως πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, ώστε να συγκρατηθεί η πορεία της φαρμακευτικής δαπάνης.

Ξεχωριστή μνεία έγινε στην φαρμακευτική δαπάνη των ανασφαλίστων συμπολιτών μας, για την οποία θα γίνει προσπάθεια να εξασφαλιστούν πόροι από άλλες eportal.gr.

Σύμφωνα με τον υπουργό, θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που δίνει η πλήρης ψηφιοποίηση των συστημάτων και των διαδικασιών και θα ενταθούν οι πάσης φύσεως έλεγχοι. Για το σκοπό αυτό, καθίσταται απαραίτητη η άμεση ψηφιοποίηση και διασύνδεση όλων των συστημάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα στην συνταγογράφηση φαρμάκων και στα αναλώσιμα που καταναλώνονται για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων, αλλά και η δημιουργία πλήρους φακέλου με το ιατρικό ιστορικό του κάθε πολίτη.
Δημοσιεύτηκε ! 2021-09-23 11:20:00

Back to top button
el Greek
X