Πολιτική

ΕΕ-ΗΠΑ: Διεθνές Δίκαιο στην Ανατολική Μεσόγειο και σχέσεις με «μία δημοκρατική» Τουρκία

Την αποφασιστικότητά τους να εργαστούν από κοινού για «βιώσιμη αποκλιμάκωση» στην Ανατολική Μεσόγειο εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες στην Κοινή Δήλωση της Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, σημειώνοντας πως η οδός της επίλυσης των διαφορών είναι ο διάλογος και το Διεθνές Δίκαιο -και ζητούμενο αποτελεί μία σχέση συνεργασίας με μία δημοκρατική Τουρκία.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε για βιώσιμη αποκλιμάκωση [sustainable deescalation] στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι διαφορές πρέπει να επιλύονται μέσω διαλόγου με καλή τη πίστει και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Στόχος μας είναι μια αμοιβαία επωφελής σχέση συνεργασίας με μια δημοκρατική Τουρκία» αναφέρεται στην Κοινή Δήλωση.

Η Κοινή Δήλωση της Συνόδου Κορυφής ΕΕ – ΗΠΑ


Δημοσιεύτηκε ! 2021-06-15 20:50:11

Back to top button