Υγεία

Έως 5 εκατ. θάνατοι ετησίως θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν ο πληθυσμός ήταν πιο ενεργός

Η περίοδος της πανδημίας έβγαλε στην επιφάνεια τα σοβαρά προβλήματα ανισοτήτων που υφίστανται οι πολίτες της Ευρώπης, αλλά και του πλανήτη γενικότερα. Μία από αυτές είναι ο μη ενεργός πληθυσμός, δηλαδή τα προβλήματα που έχουν οι κοινωνίες έτσι ώστε να μην προωθείται η άθληση και το παιχνίδι στη φύση, με στόχο οι πολίτες να έχουν έναν πιο ενεργό και πιο υγιεινό τρόπο ζωής ο οποίος συμβάλει και στην καλύτερη υγεία.

Μια σημαντική έκκληση έκανε πρόσφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προς τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε όλους τους τομείς της υγείας, του αθλητισμού, της εκπαίδευσης και των μεταφορών να εστιάσουν επειγόντως στην παροχή προγραμμάτων και υπηρεσιών και ασφαλέστερων περιβαλλόντων που προάγουν τη σωματική δραστηριότητα σε όλες τις κοινότητες. Η νέα ενημέρωση του Οργανισμού αφορά το πρόγραμμα «Fair Play: Η δημιουργία ενός ισχυρού συστήματος σωματικής δραστηριότητας για πιο ενεργά άτομα».

Στη συνάντηση η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του ΠΟΥ, Δρ. Zsuzsanna Jakab, επεσήμανε: «Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να παρέχουμε στους ανθρώπους καλύτερες ευκαιρίες να ζουν ενεργά υγιείς ζωές. Σήμερα, η δυνατότητα για άτομα να συμμετέχουν σε σωματική δραστηριότητα είναι άνιση και άδικη. Αυτή η ανισότητα επιδεινώθηκε μόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο ΠΟΥ εντείνει τις ενέργειες με τους εταίρους του σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση των βασικών εμποδίων που εμποδίζουν τους ανθρώπους να γίνουν περισσότερο ενεργό και πιο υγιεινό».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, έως 5 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν πιο ενεργός, ωστόσο, πολλοί ζουν σε περιοχές με μικρή ή καθόλου πρόσβαση σε χώρους όπου μπορούν να περπατήσουν με ασφάλεια, να τρέξουν, να ποδηλατήσουν ή να ασχοληθούν με άλλες σωματικές δραστηριότητες. Ενώ, όπου υπάρχουν ευκαιρίες, μπορεί να μην έχουν αναπτυχθεί για να καλύψουν τις ανάγκες για ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία.

Τα στατιστικά στοιχεία του ΠΟΥ αποκαλύπτουν ότι 1 στους 4 ενήλικες και 4 στους 5 εφήβους, δεν έχουν αρκετή φυσική δραστηριότητα. Οι γυναίκες είναι λιγότερο δραστήριες από τους άνδρες, με διαφορά άνω του 8% σε παγκόσμιο επίπεδο (32% άνδρες έναντι 23%, γυναίκες). Οι χώρες υψηλού εισοδήματος είναι πιο ανενεργές (37%) σε σύγκριση με τις χώρες μεσαίου εισοδήματος (26%) και τις χώρες χαμηλού εισοδήματος (16%).

Το πρόγραμμα Fair Play του ΠΟΥ ανακοινώθηκε στην πρόσφατη σύγκληση του οργανισμού για να συζητήσει τον αντίκτυπο του COVID-19 στον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα και εξηγεί, το πώς οι χώρες μπορούν να προωθήσουν ένα δίκαιο σύστημα σωματικής δραστηριότητας και αθλητισμού και καλεί όλους τους εταίρους να ενισχύσουν τις συνεργασίες και να υποστηρίξουν τις χώρες για την κλιμάκωση δράσεων για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας σε όλες τις μορφές της, για όλες τις ηλικίες και τις ικανότητες.

Ο ΠΟΥ καλεί επίσης, τις βιομηχανίες, την κοινωνία των πολιτών και τις κυβερνήσεις, καθώς και τις υπηρεσίες του ΟΗΕ να δημιουργήσουν ένα κοινό όραμα για τη δημιουργία πιο ενεργών κοινωνιών μέσω του αθλητισμού, του περπατήματος, της ποδηλασίας και του παιχνιδιού.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ υπάρχουν τρεις βασικές δράσεις που συμβάλλουν στην αύξηση της συμμετοχής:

Ισχυρότερες συνεργασίες σε όλους τους τομείς για την παροχή αποτελεσματικών προγραμμάτων, υπηρεσιών και ασφαλών περιβαλλόντων που εμπλέκουν και υποστηρίζουν όλους να είναι ενεργοί.

Ισχυρότερες δομές διακυβέρνησης και κανονισμοί για τη διασφάλιση του περιβάλλοντος που υποστηρίζει ασφαλή σωματική δραστηριότητα και προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς και αθλητισμό.

Ευρύτεροι, βαθύτεροι και καινοτόμοι μηχανισμοί χρηματοδότησης για τη δημιουργία βιώσιμου ισχυρού συστήματος που μπορεί να παρέχει φυσική δραστηριότητα και αθλητισμό για όλες τις ηλικίες και ικανότητες.

Ανθή Αγγελοπούλου


Δημοσιεύτηκε ! 2021-10-24 10:06:00

Back to top button
el Greek
X